Institute of Training and Vocational Guidance (IEKEP)

iekep

Koordinator
Atene, Grčija

www.iekep.gr

IEKEP Inštitut za trenerstvo in poklicno usmerjanje je bil ustanovljen leta 1990. Je zasebna, neprofitna organizacija, ki deluje v regiji ATTICA kot akreditirana organizacija za trenerstvo in poklicno usmerjanje.

IEKEP ima preko 20 let izkušenj na področju poklicnega usmerjanja (preko 600 usmeritvenih programov/ preko 200.000 ir treningov/ Več kot 12.000 uporabnikov). Prav tako pa ima veliko izkušenj s področja administracije in vodenja.


Associação Para A Educação E Valorização Da Região De Aveiro (AEVA)

tlp

Partner
Aveiro, Portugalska

www.aeva.eu

AEVA neprofitna organizacija posvečena izobraževanju v regiji Aveiro. AVEA je organizirana kot “Sateliti”, da lahko svojim strankam nudi rešitve na področjih kot so: (pre)kvalificiranje, prenos znanja, socialne inovacije in skrb, tehnologija, informacijske storitve in komunikacija.

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM)

double helix

Partner
Mersin, Turčija

www.ebagem.com

EBAGEM je bil ustanovljen 2014 in organizira aktivnosti v Mersinu, Turčiji kot neprofitna in nevladna organizacija, ki deluje na področju invalidnosti. EBAGEM organizira aktivnosti za svojo ciljno skupino, kjer so pretežno družine, katerih člani imajo kakršnokoli obliko invalidnosti ter mladi migrant z invalidnostjo.

Governorship of Istanbul (GOI)

elderberry

Partner
Istanbul, Turčija

istanbul.gov.tr

Governorship of Istanbul je organ, ki regulira in nadzira splošno administracijo v Istanbulu. Implementira navodila in uredbe iz ministerstev, kar pripomore k razglasitvi vladnih odločitev in implementacijo zakonov in direktiv. GOI je najvišja administrativna avtoriteta v mestu in služi na številnih področjih.

Instituto para el fomento del desarrollo y la formación (INFODEF)

LEGACY

Partner
Valladolid, Španija

infodef.es

INFODEF je zasebni in neodvisni raziskovalni center za razvoj in inovacije. Njegova misija je razviti in izvesti projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu in vključujočemu razvoju. To dosega s pomočjo izobraževanja ter razvijanja novih inovativnih pripomočkov, metodologij, produktov in storitev, ki odgovarjajo na trenutne socialno-ekonomske probleme.

InnoQuality Systems (INQS)

kisa

Partner
Dublin, Irska

innoqualitysystems.com

InnoQuality Systems (INQS) pripravlja programe in storitve, ki pomagajo k pozitivnimi učnimi rezultati na področjih: predšolska vzgoja, osnovna šola, srednja šola in izobraževanje odraslih. Cilj INQS je podpirati učni proces skozi celotno življenjsko obdobje; od izobraževanja malčkov, do izobraževanj na delovnem mestu. S svojim inovativnim pristopom in metodami si organizacija prizadeva naslavljati pomembna vprašanja za izboljšanje kvalitete izobraževalnih programov.

La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP)

hypatia

Partner
Valladolid, Španija

labienpaga.es

La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP) je organizacija, kisi prizadeva podpirati socialno integracijo ljudi z manj priložnostmi na področju izobraževanja, kulture in umetnosti. Organizacija nudi podporo različnim nepriviligiranim skupinam: otrokom in študentom z učnimi težavami, mladim odraslim, migrantom in njihovim družinam, beguncem ter pripadnikom etničnih manjšin.

ODTIZ

teatr

Partner
Ljubljana, Slovenija

odtiz.si

Zavod ODTIZ je nevladna in nepridobitna organizacija. Je stičišče priložnosti za aktivno oblikovanje posameznikovega življenja posameznika z gibalno oviranostjo.

Zavod ODTIZ je organizacija, ki na enem mestu omogoča izobraževanje in izpopolnjevanje na področju športa, umetnosti in neformalnega učenja, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.

logosbeneficaireserasmusright en 0 Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.