Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ)

iekep

Συντονιστής
Αθήνα, Ελλάδα

www.iekep.gr

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού που ιδρύθηκε το 1990, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αττικής ως Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΔΒΜ 2. Το ΙΕΚΕΠ διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό καθώς και σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης έργων.

Associação Para A Educação E Valorização Da Região De Aveiro (AEVA)

tlp

Εταίρος
Αβέιρο, Πορτογαλία

www.aeva.eu

Η AEVA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφιερωμένος στην εκπαίδευση και αξιοποίηση της περιοχής του Αβέιρο. Έχει συσταθεί με τη μορφή «δορυφόρων» που ενεργούν μεταξύ τους και από μόνοι του προκειμένου να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους, παρέχοντας λύσεις σε τομείς όπως Ενίσχυση Προσόντων, Μεταφορά Γνώσης, Κοινωνική Καινοτομία και Φροντίδα, καθώς και σε επίπεδο Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM)

double helix

Εταίρος
Μερσίvα, Τουρκία

www.ebagem.com

Η EBAGEM ιδρύθηκε το 2014 και ασκεί δραστηριότητες στη Μερσίvα της Τουρκίας ως μη κυβερνητική οργάνωση στοv τομέα της Αναπηρίας. Η EBAGEM ασκεί δραστηριότητες ιδίως στην ομάδα-στόχο της, οι οποίες είναι οι οικογένειες που έχουν συγγενείς με αναπηρία, άτομα με αναπηρία, νέοι, γυναίκες και νέοι μετανάστες που έχουν αναπηρία.

Governorship of Istanbul (GOI)

elderberry

Εταίρος
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

istanbul.gov.tr

Η Κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και την εποπτεία της γενικής διοίκησης στηv Κωνσταντινούπολη, τηv εφαρμογή οδηγιών και εντολών από υπουργεία, ως η Ανώτατη Διοικητική Αρχή στην πόλη. Εθνικά και Διεθνή έργα εκτελούνται από το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Σχέσεων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που υποστηρίζουν μειονεκτούσες ομάδες, όπως τα ΑμΕΑ, οι μετανάστες, οι ΝΕΕΤs και οι άνεργοι.

Instituto para el fomento del desarrollo y la formación (INFODEF)

LEGACY

Εταίρος
Βαγιαδολίδ, Ισπανία

infodef.es

Το INFODEF, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα που συμβάλλουv στηv επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης. του πολιτισμού και της καινοτομίας.

InnoQuality Systems (INQS)

kisa

Εταίρος
Ιρλανδία

innoqualitysystems.com

Η InnoQuality Systems. παρέχει υπηρεσίες προγραμμάτων και πολιτικής που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν θετικά αποτελέσματα για μαθητές και δασκάλους στην παιδική ηλικία, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η INQS στοχεύει στο να υποστηρίξει τη μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής από την πρώιμη φροντίδα για βρέφη και νήπια έως το κολέγιο και την κατάρτιση εργατικού δυναμικού.

La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP)

hypatia

Εταίρος
Βαγιαδολίδ, Ισπανία

labienpaga.es

Η La Bien Pagá Espacio Escénico είναι μια ένωση που στοχεύει στην υποστήριξη της κοινωνικο - εκπαιδευτικής ένταξης και της πολιτισμικής ενσωμάτωσης ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και ευάλωτων ομάδων μέσω του πολιτισμού και των τεχνών. Η ένωση υποστηρίζει μειονεκτούσες ομάδες. όπως παιδιά και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. νέους και ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα. οικογένειες μεταναστών και πρόσφυγες , εθνικές μειονότητες και άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

ODTIZ

teatr

Εταίρος
Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

odtiz.si

Το Ινστιτούτο ODTIZ ιδρύθηκε με σκοπό να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης ευκαιριών για μια ενεργή ζωή ατόμων με διάφορα είδη αναπηρίας . Στόχος είναι να δημιουργήσει μια ένωση ευκαιριών για έναν ενεργό σχηματισμό της ζωής του ατόμου . Το Ινστιτούτο επικεντρώνεται κυρίως στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με και χωρίς αναπηρίες.

logosbeneficaireserasmusright en 0 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.