Institute of Training and Vocational Guidance (IEKEP)

iekep

Koordinatör Kurum
Atina, Yunanistan

www.iekep.gr

Eğitim ve Mesleki Rehberlik Enstitüsü, akredite edilmiş bir mesleki eğitim merkezi olarak (Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından 12101107 no ile akredite edilmiştir.) Attika bölgesinde faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. IEKEP’in, Mesleki Rehberlik (600’den fazla mesleki eğitim programı, 200.000 saatin üzerinde mesleki eğitim ve 12.000’den fazla kursiyer ile), denetim ve yönetim alanlarında 20 yılı aşkın uzmanlığı bulunmaktadır.

Associação Para A Educação E Valorização Da Região De Aveiro (AEVA)

tlp

Ortak Kurum
Aveiro, Portekiz

www.aeva.eu

AEVA, Aveiro bölgesinin eğitimini ve değerini arttırmaya yönelik hizmet veren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. AEVA, yetkinlik, bilgi aktarımı, sosyal yenilik ve bakım alanlarının yanı sıra teknoloji, bilgi ve iletişim düzeyinde çözümler sunarak müşterilerini memnun etmek amacıyla grup çalışmaları veya bireysel çalışmalar yapan bir kuruluş düzenine sahiptir.

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM)

double helix

Ortak Kurum
Mersin, Türkiye

www.ebagem.com

EBAGEM, 2014 yılında kurulmuştur ve engellilik alanında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak Mersin’de faaliyet göstermektedir. EBAGEM, özellikle, engelli akrabaları olan aileler, engeli olan bireyler, engeli olan gençler, kadınlar ve göçmenlerden oluşan hedef gruba yönelik çalışmalar yapmaktadır.

İstanbul Valiliği

elderberry

Ortak Kurum
İstanbul, Türkiye

istanbul.gov.tr

İstanbul Valiliği, şehirdeki en yüksek idari kurum olarak İstanbul'un genel idaresini düzenleme ve denetlemeden, bakanlıklardan gelen talimatların ve emirlerin uygulanmasından sorumludur. İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Valiliğimiz adına ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Engeli olan bireyler, göçmenler, iş gücünde yer almayan veya eğitim görmeyen ve işsiz kişiler gibi dezavantajlı grupları destekleyen projelere öncelik verilmektedir.

Instituto para el fomento del desarrollo y la formación (INFODEF)

LEGACY

Ortak Kurum
Valladolid, İspanya

infodef.es

INFODEF, misyonu, eğitim, kültür ve yenilik ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya katkıda bulunacak projeler tasarlamak ve yürütmek olan özel ve bağımsız bir araştırma, geliştirme ve yenilik merkezidir. Merkez, mevcut sosyal ve ekonomik problemleri çözmeye yönelik yenilikçi araçlar, metodolojiler, ürün ve hizmetler geliştirmektedir.

InnoQuality Systems (INQS)

kisa

Ortak Kurum
Dublin, İrlanda

innoqualitysystems.com

InnoQuality Systems (INQS) InnoQuality Systems (INQS) okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yetişkin eğitiminde olumlu öğrenci ve öğretmen çıktılarının ortaya çıkmasına yönelik plan ve programlar tasarlamaktadır. INQS, okul öncesi dönemden üniversite ve meslek edinme süreçlerine kadar yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeyi amaçlamaktadır. INQS, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlara ve metodolojilere yönelerek önemli sorunları ele almayı ve eğitim programlarının kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP)

hypatia

Ortak Kurum
Valladolid, İspanya

labienpaga.es

La Bien Pagá Espacio Escénico, kültür ve sanat yoluyla daha az olanağa sahip bireyler ve savunmasız grupların sosyal, eğitsel ve kültürel entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan bir kurumdur. Kurum, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve öğrencileri, düşük becerili gençleri ve yetişkinleri, göçmen aileleri ve mültecileri, azınlıkları ve suçluları da içeren dezavantajlı grupları desteklemektedir.

ODTIZ

teatr

Ortak Kurum
Lübliyana, Slovenya

odtiz.si

ODTIZ Enstitüsü, çeşitli engeli olan bireylerin aktif bir yaşama sahip olmaları için bir buluşma noktası olarak kurulmuştur. Enstitü, bireylerin yaşamının daha aktif hâle gelmesi için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Enstitü, başlıca, engeli olan ve olmayan kişilerin yaygın eğitim ve öğretimine odaklanmaktadır.

logosbeneficaireserasmusright en 0 Bu proje, Avrupa Birliği Erasmus + programı tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine yönelik desteği, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylanmasını teşkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.