touristic! Projesi, çevrim içi erişilebilir turizmde yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı için kullanılan dijital becerileri engeli olan bireylere kazandırmayı ve onlara yeni beceri edinme yollarıyla iş fırsatları sağlamayı hedeflemektedir. Proje, bu fırsatlara ulaşım için BİT (Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri) temelli eğitim ve değerlendirme uygulamalarının kullanımını destekleyerek edinilen beceri ve yeterliliklerin tanınırlığını ve geçerliliğini teşvik etmeyi, bu alanda karşılaşılan tüm problemlere yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamaktadır


logosbeneficaireserasmusright en 0 Bu proje, Avrupa Birliği Erasmus + programı tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine yönelik desteği, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylanmasını teşkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.