Projekt touristic! si prizadeva najti nove in inovativne odgovore na izzive na način da opremi osebe z invalidnostjo z digitalnimi kompetencami za delo v dostopnem turizmu. Projekt bo prinesel nove možnosti in delovna mesta za osebe z invalidnostjo v Evropi tako da bo izobraževa, promoviral in pripomogel k prepoznavanju in cenjenju digitalnih kompetenc v dostopnem turizmu


logosbeneficaireserasmusright en 0 Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.