Touristic Logo   

Dobrodošli na strani projekta

touristic! opremiti osebe z invalidnostjo z digitalnimi kompetencami za delo v dostopnem turizmu.

Sledite nam na Facebooku


logosbeneficaireserasmusright en 0 Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.